Особливості стоматологічного статусу у дітей з різним рівнем психічного здоровя

  • Валерія Валеріївна Дац
Ключові слова: стоматологічний статус, індекс кп КПВ, індекс РМА, гігієнічний індекс Green Vermillion

Анотація

Актуальність. Показники стоматологічного статусу в дітей корелюють із численними біологічними, фізіологічними та соціальними чинниками, від проживання в певному регіоні, що характеризується особливостями мінерального складу питної води, переважаючим модусом харчування населення та специфікою впливу локального біогеоценозу й поточної техногенної ситуації, до рівню загальної освіченості їх батьків, доступності стоматологічної допомоги для населення, провадження заходів профілактичного спрямування зі збереження стоматологічного здоров’я. Стан психологічного благополуччя, а тим більше стан психічного здоров’я дитини чинить значний вплив на дотримання нею рекомендацій із забезпечення оптимального стану здоров’я ротової порожнини. Вивчення впливу стану психічного здоров’я дітей на стан здоров’я їх ротової порожнини є необхідним для подальшого формування високо конгруентних та персоніфікованих рекомендацій про догляд за зубами в кожній групі дітей з різним рівнем психічного здоров’я (РРПЗ).
Мета дослідження – визначити особливості показників стоматологічного статусу дітей з РРПЗ.
Контингенти та методи. На базі КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР за умов інформованої згоди батьків та з дотриманням принципів біоетики було обстежено 100 дітей з різноманітними стоматологічними захворюваннями, що відрізнялися від рівня психічного здоров’я та демонстрували реакції одонтофобічного характеру. Їх було розділено на такі чотири групи: першу групу (Г1) склали 30 хворих на аутизм, другу групу (Г2) – 30 хворих на олігофренію легкого ступеня, третю групу (Г3) – 20 хворих на синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), четверту групу (Г4) – психічно здорові діти. Визначення стоматологічного статусу було проведено за допомогою розрахунку індексу кп+КПВ, РМА та Green-Vermillion.
Результати дослідження. Виявлено особливості стоматологічного статусу в дітей з РРПЗ на основі аналізу встановлених у них показників стоматологічних індексів. У дітей, хворих на аутизм, порівняно з рештою груп достовірно переважала як інтенсивність карієсу, так і кількість хворих із сильно вираженою інтенсивністю карієсу. Ураховуючи помітну різницю між показниками інтенсивності карієсу в дітей з аутизмом і дітей без аутистичних проявів можна констатувати, що одним із провідних етіофакторів даної патології є наявність бруксизму, що в найбільшій мірі характерний для дітей з аутизмом і значно рідше зустрічається в інших дітей і при- зводить до значного пошкодження емалі. У дітей, хворих на аутизм та олігофренію, порівняно з Г3 та Г4 достовірно переважала розповсюдженість поганого рівню гігієни порожнини рота. У дітей, хворих на олігофренію, високі показники індексу Green-Vermillion пояснюються частим потраплянням у рот сторонніх предметів, що є мікробіологічно контамінованими, й часте вживання їжі руками без попереднього миття. У дітей, хворих на аутизм, натомість, поганий рівень гігієни порожнини рота зумовлюється високою інтенсивністю в них каріозного процесу та нехтування правилами адекватної санації ротової порожнини. У дітей зі СДУГ порівняно з рештою груп достовірно переважала як інтенсивність гінгівіту, так і кількість хворих із сильно вираженою інтенсивністю гінгівіту. Такий високий рівень інтенсивності запального процесу ясен у дітей даної групи зумовлений їх частим травмуванням у ході ігрової активності та занадто інтенсивного чищення зубів при намаганні зменшити час даної гігієнічної процедури.
Ключові слова: стоматологічний статус, індекс кп+КПВ, індекс РМА, гігієнічний індекс Green Vermillion.

Біографія автора

Валерія Валеріївна Дац

Дац Валерія Валеріївна – очний аспірант кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології
Запорізького державного медичного університету.
Адреса: проспект Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035. Тел.: (066) 741-34-46. E-mail: dr.dats@ukr.net.

Посилання

1. Bauman SS, Turchina KV, Mosiienko AS, Padalka AI, Sheshukova OV. Porivnialna
otsinka urazhenosti kariiesom zubiv ditei m. Poltava. Visnyk problem biolohii i medytsyny. –
2017; 3. [In Ukrainian]
2. Bezvushko EV, Lahoda LS. Stan tverdykh tkanyn zubiv u ditei mista Lutska. Aktualni
problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. –
2017; 2 (58). [In Ukrainian]
3. Musii-Sementsiv KhH. Otsinka navychok hihiieny porozhnyny rota u ditei rannoho
viku za rezultatamy anketuvannia batkiv. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk
ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. – 2016; 2 (54). [In Ukrainian]
4. Fakroon S, Arheiam A, Omar S. Dental caries experience and periodontal treatment
needs of children with autistic spectrum disorder. European Archives of Paediatric Dentistry. –
2015; Т. 16. (2): 205–209
5. Manoharan S, Krishnamoorthy K. Dental Caries and Children with Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD)-A Review. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.
2016; 8. (7): 613.
6. Morales-Chбvez MC. Oral Health Assessment of a Group of Children with Autism
Disorder. Journal of Clinical Pediatric Dentistry. – 2017; 41. (2): 147–149.
7. Skrypnyk YuV, Yakubova II. Efektyvnist’ likuvalno-profilaktychnoho kompleksu dlia
profilaktyky zakhvoriuvan tverdykh tkanyn zubiv u ditei iz zatrymkoiu psykhichnoho rozvytku.
Sovremennaia stomatolohyia. – 2014; 5: 46–51. [In Ukrainian]
Опубліковано
2019-06-20
Розділ
ПРОФІЛАКТИЧНА Й ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ