Поширеність та структура зубощелепних аномалій у дітей забруднених територій екосистеми Верхнього Потисся

  • Анатолій Мефодійович Потапчук
  • Володимир Семенович Мельник
  • Людмила Федорівна Горзов
  • Василь Миколайович Алмаші
Ключові слова: зубощелепні аномалії, діти, біогеохімічні зони, забруднення екосистеми, індекс DAI

Анотація

Резюме. У статті наведені дані поширеності та структури зубощелепних аномалій у дітей Верхнього Потисся та проведений аналіз структури зубощелепних аномалій залежно від території проживання.
Методи. Проведено стоматологічне обстеження 360 дітей у віці 15-18 років, 198 (55 %) хлопців і 162 (45 %) дівчат з Верхнього Потисся в кожному географічному та природно-кліматичному регіоні.
Результати. Аналіз поширеності зубощелепних аномалій у дітей, які проживають в різних біогеохімічних зонах показав, що значно частіше ЗЩА зустрічаються у дітей які проживають на території передгірської зони. У низинній зоні у структурі ЗЩА найчастіше зустрічаються аномалії зубних рядів – 39,66±4,34 %, аномалії окремих зубів діагностовано у 36,42±3,21% та 30,43±3,27 % припадає на аномалії прикуcу. Аномалії окремих зубів найчастіше зустрічаються в низинній зоні в Румунії – 36,42±3,21 %, аномалії зубних рядів у передгірській зоні – 40,25±4,53 % та аномалії прикусу в гірській зоні – 31,13±3,17 % на Закарпатті. У низинній біогеохімічній зоні серед аномалій прикусу частіше виявлено глибокий прикус (40,47±4,04 %) у дітей Закарпаття та дистальний прикус (37,26 ± 4,53 %) у дітей Румунії. Частота переднього верхньощелепного перекриття і дітей Закарпаття становить 27,73±1,51 %, тоді як у дітей Угорщини 23,08±1,26 %. Поширеність важких патологій прикусу (зі значенням DAI 31–35 балів) значно частіше виявлено серед дітей Румунії (16,59±1,93 %) та Закарпаття (15,71±1,84 %). У групі дуже важких патологій (DAI ≥ 36 балів) найнижча їх кількість виявлена серед дітей Угорщині – 8,61±1,79 %.
Висновки. Проведені дослідження встановили високу поширеність зубощелепних аномалій серед дітей, які проживають на території Верхнього Потисся, насамперед у межах передгірської та низинної біогеохімічних зон. Згідно із критеріями індексу DAI, обов’язкової ортодонтичної допомоги потребують 10–11 % дітей регіону Верхнього Потисся, що необхідно враховувати при програмних розробках і проведенні комплексу профілактичних заходів з лікування ортодонтичної патології в цієї категорії дітей.
Ключові слова: зубощелепні аномалії, діти, біогеохімічні зони, забруднення екосистеми, індекс DAI.

Біографії авторів

Анатолій Мефодійович Потапчук

Потапчук Анатолій Мефодійович – д-р мед. наук, професор,
зав. кафедрою стоматології післядипломної освіти з курсом ортопедичної та терапевтичної стоматології
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Можайського, 1-а.
Е-mail: stomatkafedra@gmail.com, kaf-stomat-po@uzhnu.edu.ua. Тел.: +38 067) 436-94-84.

Володимир Семенович Мельник

Мельник Володимир Семенович – канд. мед. наук, доцент,
зав. кафедрою дитячої стоматології Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

Людмила Федорівна Горзов

Горзов Людмила Федорівна – канд. мед. наук,
доцент кафедри дитячої стоматології Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

Василь Миколайович Алмаші

Алмаші Василь Миколайович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом ортопедичної та терапевтичної
стоматології Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

Посилання

1. Potapchuk AM, Dobra PP, Rusin VV, Rivis OYU. Suchasna fizioterapia ta diagnostika u
stomatologii (navchalnii posibnik). Vyd. FOP Breza AE (2012): 450. [in Ukrainian].
2. Potapchuk AM, Dobra PP, Rivis OYU, Zombor KV. Poshirenist zuboschelepnykh
anomalii sered ditei shkilnogo viku Zakarpatskoi oblasti. Problemy klinichnoi pediatrii (2013)
1 (19): 58–63. [in Ukrainian].
3. Boiko N, Balazhi SH. Zabrudnyuvachi ta ikh vplyv na ekologichno vrazlyvu ekosistemu
Verkhnoho Potissya. Monographii (Uzhgorod – Niredyhaza) (2008): 9–16, 35–55, 380. [in Ukrainian].
4. Potapchuk AM, Melnik VS, Horzov LF, Rivis OYU. Problemy zagalnosomatichnoi
patologii na stomatologichnomu prijomi. Visnik Ukrainskoi medichnoi stomatologichnoi akademii.
Aktualni problemy suchasnoi mediciny (2018): 98–104. [in Ukrainian].
5. Doroshenko SI, Kulginskii YEA (ta in.). Rozpovsyudzhenist zuboschelepnikh anomalii ta
deformacii, a takozh defektiv zubiv i zubnikh ryadiv sered ditei shkilnogo viku m. Kyiv. Visnik stomatologii
2 (2009): 76–81. [in Ukrainian].
6. Luchinskii MA Chastota. Zuboschelepnikh anomalii u ditei riznykh adaptyvnykh typiv
Prykarpattya. Visnyk socialnoi gigiyeny ta organizacii okhorony zdorovya Ukrainy 1 (55) (2013):
31–34. [in Ukrainian].
7. Melnik VS. Poshirenist i vydy zuboschelepnikh anomalii sered 12–15-richnikh ditei m.
Uzhhoroda. Ukrainskii stomatologichnii almanakh 2 (1) (2012): 118–119. [in Ukrainian].
8. Oslavskii OM. Rozpovsyudzhenist i vydy zuboschelepnikh anomalii u ditey m. Odesy.
Visnik stomatologii 1 (2010): 38–4.0 [in Ukrainian].
9. Proffit UR, Persin LS. Sovremennaya orthodontia: perevod s angl. MEDpress-inform
(2006): 560. [in Russian].
10. Sayin M, Türkkahraman H. Malocclusion and crowding in an orthodontically referred
Turkish population. J. Angle Orthod. 5 (74): 635–639.
Опубліковано
2019-06-20
Розділ
ПРОФІЛАКТИЧНА Й ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ