Особливості діагностики хворих з пухлинами привушних слинних залоз

  • Алексей Александрович Тимофеев
  • Бека Беридзе
Ключові слова: пухлини, пухлиноподібні утворення, аденома, привушна залоза, діагностика

Анотація

Мета: показати ефективність методів діагностики у хворих з пухлинами привушної слинної залози.
Методи: проведено клінічне обстеження 389-ти хворих з пухлинами та пухлиноподібними утвореннями привушної залози.
Результати. На підставі клінічного обстеження хворих з пухлинами привушних залоз можна зробити висновок, що ультразвуковий метод обстеження є високоінформативним і дозволяє детально вивчити структуру пухлини та оточуючих її м'яких тканин, що значно підвищує його діагностичну цінність.
Висновки. Використання комплексного діагностичного обстеження (УЗД, КТ, МРТ) хворих з первинними утвореннями привушних залоз дозволило підвищити точність диференційної діагностики пухлин до 98 %.
Ключові слова: пухлини, пухлиноподібні утворення, аденома, привушна залоза, діагностика.

Біографії авторів

Алексей Александрович Тимофеев

Тимофеев Алексей Александрович – д-р мед. наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины;
заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Института стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика.
Адрес: г. Киев, ул. Подвысоцкого, 4-а, клиническая больница № 12, кафедра челюстно-лицевой хирургии. Тел.: 528-35-17.

Бека Беридзе

Беридзе Бека – канд. мед. наук,
профессор, департамент стоматологии Батумского университета (Грузия).

Посилання

1. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии. - Киев. – 2012. – 1048 с.
2. Тимофеев А.А. Основы челюстно-лицевой хирургии. – М.: «Медицинское
информационное агентство», 2007. – 696 с.
3. Тимофеев А.А. Челюстно-лицевая хирургия. – К.: ВСИ «Медицина». – 2015. – 800 с.
4. Тимофєєв О.О. Щелепно-лицева хірургія. – К.: ВСВ «Медицина». – 2017. – 752 с.
5. Беридзе Б. Доброкачественные опухоли околоушных и поднижнечелюстных
слюнных желёз (клиника, лечение, профилактика осложнений): Дис. … канд. мед. наук.
– НМАПО им. П.Л. Шупика МЗ Украина. – Киев, 2017. – 20 с.
Опубліковано
2019-06-20
Розділ
ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ