Імунокорегуюча терапія хворих із гнійно-запальними захворюваннями м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки та шиї

  • Алексей Александрович Тимофеев
  • Виктория Павловна Блинова
  • Александр Владимирович Умиров
  • Антон Александрович Мирошник
  • Оксана Анатольевна Ухарская
  • Сергей Игоревич Дубиченко
  • Елена Александровна Серга
Ключові слова: абсцеси, флегмони, гнійний лімфаденіт, фурункули, карбункули, лікування, імунітет, імунодефіцит, біотроф

Анотація

Мета: визначити ефективність застосування препарату «Біотроф» на стан місцевої й загальної неспецифічної резистентності організму у хворих із гнійно-запальними захворюваннями м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки та шиї.
Методи. Проведено клінічне та імунологічне обстеження 132-х хворих з обмеженими та розлитими гнійно запальними захворюваннями м'яких тканин.
Результати. Проведені дослідження довели, що включення в комплексне лікування харчової біодобавки «Біотроф-4» дозволило в короткі строки повністю ліквідувати виявлений при госпіталізації тимчасовий імунодефіцит у всіх обстежуваних хворих з обмеженими та розлитими гнійно-запальними процесами м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки і шиї.
Висновки. Комплексний препарат на натуральній основі «Біотроф-4» рекомендовано щелепно-лицевим хірургам і хірургам-стоматологам для лікування хворих із гнійно-запальними захворюваннями навколощелепних м'яких тканин.
Ключові слова: абсцеси, флегмони, гнійний лімфаденіт, фурункули, карбункули, лікування, імунітет, імунодефіцит, біотроф.

Біографії авторів

Алексей Александрович Тимофеев

Тимофеев Алексей Александрович – д-р мед. наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины;
заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Института стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика.
Адрес: г. Киев, ул. Подвысоцкого, 4-а, клиническая больница № 12, кафедра челюстно-лицевой хирургии. Тел.: 528-35-17.

Виктория Павловна Блинова

Блинова Виктория Павловна – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
ЧВУЗ «Киевский медицинский университет».

Александр Владимирович Умиров

Умиров Александр Владимирович – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
ЧВУЗ «Киевский медицинский университет».

Антон Александрович Мирошник

Мирошник Антон Александрович – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
ЧВУЗ «Киевский медицинский университет».

Оксана Анатольевна Ухарская

Ухарская Оксана Анатольевна – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
ЧВУЗ «Киевский медицинский университет».

Сергей Игоревич Дубиченко

Дубиченко Сергей Игоревич – старший лаборант кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
ЧВУЗ «Киевский медицинский университет».

Елена Александровна Серга

Серга Елена Александровна – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
ЧВУЗ «Киевский медицинский университет».

Посилання

1. А.А. Тимофеев. Диагностика, лечение и профилактика острых одонтогенных воспали-
тельных заболеваний мягких тканей: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. – 14.00.21. – К., 1988. – 44 с.
2. А.А. Тимофеев. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стома-
тологии. – Киев, 2012. – 1045 с.
3. Виксман М.Е., Маянский А.Н. Способ оценки функциональной активности нейрофи-
лов человека по реакции восстановления нитросинего тетразолия: Методические рекоменда-
ции. – Казань, 1979. – 9 с.
4. Шубич М.Г., Нагоев Б.С. Щелочная фосфатаза лейкоцитов в норме и патологии. –
Москва: «Медицина», 1980 – 224 с.
5. Бутенко З.А., Глузман Д.Ф., Зак К.П., Филатова Р.С., Шляховенко В.А. Цитохимия
и электронная микроскопия клеток крови и кроветворных органов. – Киев: «Наукова думка»,
1973 – 245 с.
6. Чернушенко Е.Ф., Когосова Л.С. Иммунологические исследования в клинике. –
Киев: «Здоров'я», 1978. – 159 с.
Опубліковано
2019-06-20
Розділ
ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ