Можливість застосування безпосередньої імплантації з аугментацією кістки й негайного навантаження в реабілітації пацієнтів, які страждають на генералізований пародонтит

  • Александр Александрович Гударьян
  • Наталья Георгієвна Ідашкіна
  • Сергій Володимирович Ширинкін
  • Дмитро Олександрович Чередник

Анотація

Сучасний метод дентальної імплантації для реабілітації пацієнтів із вторинною адентією набирає популярність серед лікарів і пацієнтів.
Мета дослідження: підвищення ефективності безпосередньої дентальної імплантації з негайним навантаженням у хворих на генералізований пародонтит II–III ступеня тяжкості з безпосередньою регенерацією кістки.
Матеріали та методи. У статті представлені результати лікування хворих на генералізований пародонтит II–III ступеня шляхом безпосередньої дентальної імплантації з кістковою аугментацією й негайним навантаженням.
Результат. Виявлено, що застосування методу безпосередньої дентальної імплантації з аугментацією кісткової тканини й негайним навантаженням у хворих на генералізований пародонтит має високий рівень клінічного успіху й певні особливості.
Висновок. Виявлено, що дана методика вимагає в кожному конкретному випадку належної передопераційної підготовки (включаючи місцеве й загальне лікування), диференційованого підходу до методики імплантації та аугментації кістки, а також грамотного використання й реалізації протоколу негайного навантаження.
Ключові слова: генералізований пародонтит, дентальна імплантація, негайне навантаження, безпосередня регенерація кістки, аугментація кістки.

Біографії авторів

Александр Александрович Гударьян

Гударьян Александр Александрович – д-р мед. наук,
професор, декан стоматологічного факультету ГУ «ДМА МЗ України»,
професор кафедри хирургичної стоматології, імплантологіі та пародонтології ГУ «ДМА МЗУ».
Адреса: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, ДМА.
Тел. 713-50-74. E-mail: gudaryan@list.ru.

Наталья Георгієвна Ідашкіна

Ідашкіна Наталья Георгієвна – канд. мед. наук,
заведуюча кафедрою хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології ГУ «ДМА МЗУ».
Адреса: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, ДМА.
Тел. 713-50-74. E-mail: gudaryan@list.ru.

Сергій Володимирович Ширинкін

Ширинкін Сергій Володимирович – доцент кафедри хірургичної стоматології, імплантології та пародонтології ГУ «ДМА МЗУ».
Адреса: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, ДМА.
Тел. 713-50-74. E-mail: gudaryan@list.ru.

Дмитро Олександрович Чередник

Чередник Дмитро Олександрович – асистент кафедри хірургичної стоматології, імплантологіі та пародонтології ГУ «ДМА МЗУ».
Адреса: 49044, г. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, ДМА.
Тел. 713-50-74. E-mail: cherednyk_clinic@outlook.com.

Посилання

1. Idashkina N, Shirinkin S. Comparative effectiveness of using resorbable membranes
of polylactic acid and collagen regeneration of bone defects in patients with periimplantitis.
Medichnі term. – 2014; 19 (1): 91–96.
2. Vasiliev AV, Ulitovsky SB, Vasilev NV, Sharon IV. Practical aspects of clinical dental
implantology: Atlas-guide. – 2010; 211.
3. Vered Y, Zini A, Mann J. Teeth and implant surroundings: Clinical health indices
and microbiologic parameters. J. Quintessence International. – 2011; 42: 339–344.
4. Dmitrievoy LA. Periodontology: national leadership. GEOTAR Media. – 2013; 712.
5. Vered Y, Zini A, Mann J. Teeth and implant surroundings: Clinical health indices
and microbiologic parameters. J. Quintessence International. – 2011; 42: 339–344.
6. Mashchenko IS, Gudaryan AA, Shirinkin SV. Risk factors and prognosis of inflammatory
complications and local secondary osteoporosis in the bone structure of the jaws
when the intraosseous dental implants in healthy patients. Medichnі term. – 2013; 18 (1):
19–27.
7. Koyanagi T, Sakamoto M, Takeuchi1 Y, Maruyama N. Comprehensive microbiological
findings in periimplantitis and periodontitis. J. Clinical Periodontology. – 2013; 40:
218–226.
8. Mesmer C, Forster A, Antal M, Nagy K. Clinical, microbiological and immunological
findings in peri-implantitis patients with bar-retained lower removable partial dentures,
compared to a healthy control group (12-month-follow-up). Fogorv Sz. – 2012; 105: 59–64.
Опубліковано
2019-06-20
Розділ
ІМПЛАНТОЛОГІЯ