Особливості місцевого імунітету порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит і супутні загальні захворювання

  • Анатолій Васильович Борисенко
  • Юлія Геннадіївна Коленко
  • Олеся Вікторівна Линовицька
  • Олександр Федорович Несін
  • Тетяна Олександрівна Тімохіна
  • Костянтин Євгенович Печковський
Ключові слова: генералізований пародонтит, місцевий імунітет, цитокіни, ротова рідина, секреторний імуноглобулін А, циркулюючі імунні комплекси

Анотація

Актуальність. Дистрофічно-запальні процеси в пародонті можуть бути першими клінічними ознаками порушень у разі наявності різних загальносоматичних захворювань. Частота та інтенсивність захворювань пародонта зростають пропорційно тривалості та тяжкості основного загальносоматичного захворювання. Серед цих захворювань нашу увагу привернули бронхіальна астма та артеріальна гіпертензія.
Мета – визначити показники місцевого імунітету у хворих на генералізований пародонтит з різними загальносоматичними захворюваннями (бронхіальною астмою та артеріальною гіпертензією).
Матеріали та методи. Для досягнення даної мети було обстежено 118 хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня віком від 42 до 60-ти років. Пацієнти були розділені на групи: І групу склали 37 хворих на генералізований пародонтит і персистуючу бронхіальну астму. ІІ групу склали 39 хворих на генералізований пародонтит із супутньою артеріальною гіпертензією. Було проведено імунологічне обстеження всіх хворих з визначенням у сироватці крові та ротовій рідині рівня про- та протизапальних цитокінів, рівня циркулюючих імунних комплексів, концентрації імуноглобулінів IgG, IgA, IgM, IgЕ у сироватці крові та секреторного sIgA у слині, фагоцитарної активності нейтрофілів периферійної крові та фагоцитів у ротовій рідині.
Результати. У хворих на генералізований пародонтит із супутньою бронхіальною астмою виявлені прозапальні зміни в гуморальній ланці імунної системи, зниження фагоцитарної активності нейтрофілів периферійної крові та виражені ознаки імунотоксикозу. У ротовій рідині виявлено підвищення рівня Ig G, ІЛ-4 та вірогідне зниження концентрації SIg А, ІФН-γ. У пацієнтів з генералізованим пародонтитом і супутньою артеріальною гіпертензією виявлено дисбаланс рівня ЦІК з вірогідно зниженим вмістом фізіологічних ЦІК великого розміру та підвищеним рівнем патогенних середньо- та дрібномолекулярних ЦІК. У ротовій рідині виявлено вірогідне підвищення рівня прозапальних ФНП-α, ІЛ-1β ІЛ-6 та значне зниження концентрації ІЛ-4.
Висновки. У хворих на генералізований пародонтит із супутньою бронхіальною астмою виявленопрозапальні зміни в гуморальній ланці імунної системи (крові, ротової рідини). Зміни показників місцевого імунітету ротової рідини носять більш глибокий та специфічний характер порівняно з хворими із артеріальною гіпертензією, де вони мають характер субклінічного атеросклеротичного запалення.
Ключові слова: генералізований пародонтит, місцевий імунітет, цитокіни, ротова рідина, секреторний імуноглобулін А, циркулюючі імунні комплекси.

Біографії авторів

Анатолій Васильович Борисенко

Борисенко Анатолій Васильович – д-р мед. наук, професор,
завідувач кафедри терапевтичної стоматології. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ.
Тел.: (050) 447-38-00. E-mail: anatoliborysenko.nmu@gmail.com.

Юлія Геннадіївна Коленко

Коленко Юлія Геннадіївна – д-р мед. наук,
професор кафедри терапевтичної стоматології. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
Тел.: (050) 772-73-75. E-mail: kolenko@i.ua.

Олеся Вікторівна Линовицька

Линовицька Олеся Вікторівна – канд. мед. наук, д-р філос. наук,
професор кафедри терапевтичної стоматології. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
Тел.: (095) 167-68-56. E-mail: q45ua@ukr.net.

Олександр Федорович Несін

Несін Олександр Федорович – канд. мед. наук,
доцент кафедри терапевтичної стоматології. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
Тел.: (096) 517-11-33.

Тетяна Олександрівна Тімохіна

Тімохіна Тетяна Олександрівна – канд. мед. наук,
доцент кафедри терапевтичної стоматології. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
Тел.: (096) 111-11-22. E-mail: tanyatimokhina@gmail.com.

Костянтин Євгенович Печковський

Печковський Костянтин Євгенович – канд. мед. наук,
асистент кафедри терапевтичної стоматології. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
Тел.: (050) 411-28-20. E-mail: konpech@i.ua.

Посилання

1. Abayev ZM, Domashev DI, Antidze MK, Boriskina OA.Sovremennye metody
lecheniya i profilaktiki zabolevaniy parodonta. Stomatologiya. 2012; 4: 72–74 [in Russian]
2. Danilevskij NF, Borysenko AV et al. Zabolevaniya parodonta. Kiev: Zdorov’ya,
2000. 464 s. [in Russian]
3. Gorbacheva IA, Kirsanov AI, Orekhova LY. Yedinstvo sistemnykh patogeneticheskikh
mekhanizmov pri zabolevaniyakh vnutrennikh organov, assotsiirovannykh s generalizovannym
parodontitom. Stomatologiya. 2004; 3: 6–11 [in Russian]
4. Haskova V., Kastik J., Riha L. Simple method of circulating immune complex detection
in human sera bу polyethylenglycol precipitation. Immunol. Forsch. 1977; 4: 399–486.
[in English]
5. Iqbal PS, Khan SN, Haris M. Assessment of systemic inflammatory markers in
patients with aggressive periodontitis. Journal International Oral Health. 2015; 7: 48–51
[in English]
6. Mancini G, Garbonare A, Heremans J. Immunochemical quantitation of antigens by
single radial diffusion. Immunochemistry.1965; 2: 235 [in English]
7. Nastanova ta klinichnyi protokol nadannya medychnoyi dopomohy «Arterial’na
hipertenziya». Kyiv, 2012. 107 s. [in Ukrainian]
8. Perederiy VG, Zemskov AM, Bychkova NG, Zemskov VN. Immunnye status,
printsipy yego otsenki I korrektsii immunnykh narusheniy. K.: Zdorov’ye, 1995. 211 s.
[in Russian]
9. Unifikovanyy klinichnyy protokol pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializovanoyi) medychnoyi
dopomohy khvorym na bronkhial’nu astmu (Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ya
Ukrayiny vid 08 zhovtnya 2013 roku № 868)// http://www.dec.gov.ua/mtd/index.html
[in Ukrainian]
10. Yucel-Lindberg T, Bеge T. Inflammatory mediators in the pathogenesis of periodontitis.
Expert Review Molecular Medicine. 2013; 8: 75–78 [in English]
11. Zaykov SV, Bashyrova OH, Bol’shakova IA. Efektyvnist’ terapiyi patsiyentiv z
bronkhial’noyu astmoyu pry rozdil’nomu zastosuvanni kombinatsiyi flutykazonu propionatu
ta formoterolu fumaratu. Ukrayins’kyy pul’monolohichnyy zhurnal. 2015; 1: 45–47
[in Ukrainian]
Опубліковано
2019-12-16
Розділ
ПАРОДОНТОЛОГІЯ