Водопоглинання полімерів для тимчасового незнімного протезування та його вплив на міцнісні характеристики

  • Валентин Федорович Макєєв
  • Валентин Романович Скальський
  • Олександр Сергійович Кирманов

Анотація

Мета: визначення схильності до водопоглинання стоматологічних полімерів для тимчасового протезування та вплив водо-
оглинання на їх міцнісні характеристики.
Матеріали та методи. Дослідження водопоглинання полімерів для тимчасового незнімного протезування здійснено з використанням провізорних матеріалів «Protemp 4 Garant» (3M ESPE), «Acrodent» (АО СТОМА), «Structur 2SC» (VOCO), «Tempron 1-1PKG» (GC), «Ceramill PMMA» (Amann Girrbach). Для лабораторних досліджень вибрано пластинчасті зразки без концентраторів напружень у кількості 10 штук і з кожного полімеру виготовлені у спеціальній прес-формі за інструкцією виробника. Перед проведенням випробувань взірці витримано в термостаті ТС-80-У42 упродовж 72 год. при температурі 37±1°С, після чого перенесено в ексикатор, де вони утримувались упродовж 60 хв. і в подальшому зважувались (m0 ) з точністю до 0,0001 г на електронній вазі RADWAG WAA-160. Далі зразки витримували у фізіологічному розчині NaCl (9 г NaCl на 1 л води) у термостаті при температурі 37±1°С протягом 24, 50 та 100 годин, після чого зразки виймали, висушували неворсистим фільтрувальним папером і повторно зважували на цій ж вазі. Результати визначення ступеня водопоглинання матеріалів опрацьовано за допомогою методу математично-статистичного аналізу при Р = 90 % у програмі STATISTICA v.6.0.
Для визначення впливу сорбції фізрозчину полімерними стоматологічними матеріалами на їх міцнісні характеристики
проведено експеримент на розтяг зразків зазначеної геометрії з їх витримкою у фізіологічному розчині 24, 50 і 100 год. Експерименти на міцність проводили на установці СВР-5. Найкращі міцнісні характеристики після витримки матеріалу у фізіологічному розчині продемонстрували полімери «Ceramill» і «Structur». Водночас у матеріалі «Ceramill» деформаційні характеристики майже не змінюються, а міцнісні суттєво спадають зі зростанням часу витримки у фізіологічному розчині. Полімер «Protemp» виявився найчутливішим до водопо- глинання, а Structur – найменш чутливим до впливу водного середовища. Збільшення тривалості перебування полімерних матеріалів у фізіологічному розчині призводить до зростання акустикоемісійної активності під час їх руйнування. Найбільше це виражено в матеріалах «Acrodent», «Protemp», «Ceramill», а найменше – у «Structur».
Ключові слова: стоматологічні полімери для тимчасового протезування, водопоглинання.

Біографії авторів

Валентин Федорович Макєєв

Макєєв Валентин Федорович – д-р мед. наук,
професор кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська 69-а, Україна.
Тел.: +380677160167. E-mail: kyrmanov85@gmail.com.

Валентин Романович Скальський

Скальський Валентин Романович – член-кореспондент НАН України, д-р тех. наук,
професор Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка.
Адреса: 79060, м. Львів, вул. Наукова 5, Україна.
Тел.: +380679055279. E-mail: skal@ipm.lviv.ua.

Олександр Сергійович Кирманов

Кирманов Олександр Сергійович – канд. мед. наук,
асистент кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська 69-а, Україна.
Тел. +380678888708. E-mail: kyrmanov85@gmail.com

Посилання

1. Jarovaja AV. Kliniko-tehnologicheskie osobennosti i materialy dlja izgotovlenija
provizornyh koronok: evoljucija problemy i perspektivy primenenija. Aktual'nye problemy
mediciny i biologii. 2004. 157−165 p. [In Russian]
2. Jarovaja AV. Kliniko-tehnologicheskie predposylki sovershenstvovanija lechenija
s primeneniem vremennyh ortopedicheskih konstrukcij. Medicina. 2009. № 3. 56−60 p.
[In Russian]
3. AU Yap, DT Tan, BK Goh et al. Effect of food-simulating liquids on the flexural
strength of composite and polyacid-modified composite restoratives. Oper. Dent. 2000. 25 (3).
202–8 p. https://www.researchgate.net/publication/12127022_Effect_of_food-simulating_liquids_
on_the_flexural_strength_of_composite_and_polyacid-modified_composite
4. M Rosentritt, M Behr, R Lang et al. Flexural properties of prosthetic provisional
polymers. Eur. J. Prosthodont. Restor. Dent. 2004. 12(2). 75–9 p. https://www.researchgate.
net/publication/8465242_Flexural_properties_of_prosthetic_provisional_polymers
5. MS Hagge, JS Lindemuth, AG Jones. Shear bond strength of bis-acryl composite
provisional material repaired with flowable composite. Dent. 2002. 14 (1). 47–52 p.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11915395 Doi: 10.1111/j.1708-8240.2002.tb00147.x
6. AU Yap, MK Mah, CP Lye et al. Influence of dietary simulating solvents on the
hardness of provisional restorative materials. Dent. Mater. 2004. 20 (4). 370–6 p.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15019452 Doi: 10.1016/j.dental.2003.06.001
7. Merten HA, Wiltfang J. Technical improvements with wire ligatures-a clinical comparison
between different paste systems. Quintessenz. 1998. 49 (4). 351–7 p
8. Miller MB. Automix composite provisional materials. Reality. 1996. 243–8 p
9. AD Puckett, R Smoth. Method to measure polymerization shrinkage of light-curing
composites. J Prosthet Dent. 1992. 68. 56–8 p. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1403920
Doi:10.1016/0022-3913(92)90285-I
10. Structur 2SC/Structur Premium [Virtual Resource]. Access Mode: URL:
http://www.voco.com/ru/products/_products/structur_2_SC/Structur_Premium_Structur_2_R
U_0710. pdf. – Title from Screen (29.03.2014).
Опубліковано
2019-12-16
Розділ
ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ