Медична стоматологічна допомога в моделях медичного страхування різних країн

  • Олексій Володимирович Павленко
  • Олександр Миколайович Вахненко
  • Людмила Георгіївна Єрмакова
Ключові слова: медичне страхування, обов’язкове медичне страхування, лікарняні каси, стоматологічна допомога, стомато- логічні послуги, оплата стоматологічного лікування

Анотація


Актуальність. Однією з найбільш актуальних проблем в Україні є стан здоров’я населення, у тому числі його складової – стоматологічного здоров’я. Низький рівень стоматологічного здоров’я, насамперед дитячого населення та вагітних жінок, негативно впливає на стан загального здоров’я впродовж усіх періодів життя людини, викликаючи соціальні й фінансові проблеми та негативно впливаючи на рівень соціально-економічного розвитку країни. На рівень стоматологічного здоров’я прямо впливає доступність населення до медичної стоматологічної допомоги, що забезпечується моделлю організації охорони здоров’я, запровадженої у країні.
Мета: вивчення досвіду стоматологічного медичного страхування в Німеччині та деяких інших країнах світу.
Матеріали та методи. Ми проаналізували досвід стоматологічного медичного страхування в ряді країн і зробили висновки про можливості його впровадження в Україні.
Результати. Існує шість основних систем стоматологічної допомоги у країнах Євросоюзу (скандинавська модель, модель Біс- марка, модель Беверіджа, південно-європейська, східно-європейська та змішана модель). Система стоматологічної допомоги невід’ємна від національної системи охорони здоров’я країни та функціонує й розвивається на її засадах. У більшості розвинених країн світу національні системи стоматологічної допомоги складаються із трьох компонентів – приватного, суспільного та страхового. У зарубіжних країнах функціонують різні моделі медичного страхування. В одних країнах діє лише добровільне медичне страхування (ДМС), в інших державах успішно поєднуються обов’язкове й ДМС. Програми обов’язково страхування 28 країн світу (Німеччина, Англія, Італія, Бельгія, Сполучені штати Америки, Нідерланди,Фінляндія та інші) включають у різних обсягах надання стоматологічних послуг, в основному профілактичних, і лікування неускладненого карієсу.
Висновок. В Україні необхідно включити в державні фінансові гарантії певний перелік стоматологічних послуг. При запровадженні загаль- нодержавного обов’язкового медичного страхування цей перелік буде використовуватися для визначенняобсягу страхових гарантій. Необхідно прийняти Державну та регіональні програми профілактики основних стоматологічних захворювань з їх відповідним фінансуванням.
Ключові слова: медичне страхування, обов’язкове медичне страхування, лікарняні каси, стоматологічна допомога, стомато- логічні послуги, оплата стоматологічного лікування.

Біографії авторів

Олексій Володимирович Павленко

Павленко Олексій Володимирович – завідувач кафедри стоматології, професор.
Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Адреса: м. Київ, вул. Пимоненка, 10-а. E-mail: institute_stomat@ukr.net.

Олександр Миколайович Вахненко

Вахненко Олександр Миколайович – доцент кафедри стоматології, д-р мед. наук.
Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Адреса: м. Київ, вул. Пимоненка, 10-а. E-mail: institute_stomat@ukr.net.

Людмила Георгіївна Єрмакова

Єрмакова Людмила Георгіївна – доцент кафедри стоматології дитячого віку, канд. мед. наук.
Інститут стоматологіїНМАПО ім. П.Л. Шупика. Адреса: м. Київ, вул. Пимоненка, 10-а. E-mail: institute_stomat@ukr.net.

Посилання

1. Horokhov SV. Porivnialnyi analiz system medychnoho strakhuvannia zarubizhnykh
krain . SV. Horokhov, SD. Starynchuk . Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii. 2016. Vyp. 9:
24–28 p. [In Ukrainian].
2. Mutual societies – European Commission // URL: https://ec.europa.eu/growth/
sectors/social-economy/mutual-societies_en
3. European Parliament study: The role of mutual societies in the 21st century /
Douwe Grijpstra, Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Mirjam Plooij. Policy
4. Department Economic. Brussels; 2011. 94 р.
5. Archambault Edith. Mutual organizations, mutual societies. Edith Archambault.
International Encyclopedia of Civil Society. Editors: Anheier, Helmut K. and Toepler Stefan.
New York : Department Public Administration, 2009.1015–1021 p.
6. Cherep AV. Praktychnyi inozemnyi dosvid medychnoho strakhuvannia. AV. Cherep.
Stalyi rozvytok ekonomiky. 2013; 2: 17–23 p. [In Ukrainian].
7. Zgonnikov AP. Osobennosti organizacii i dejatel'nosti obshhestv vzaimnogo strahovanija
v zarubezhnyh pravovyh sistemah. AP. Zgonnikov. Vestnik Voronezhskogo gos. universiteta.
2011; 1: 170–182 p. [In Russian].
8. Mossialos Je. Dobrovol'noe medicinskoe strahovanie v stranah Evropejskogo sojuza.
Je. Mossialos, S. Tompson. Per. s angl. M.: Izd-vo Ves' Mir; 2006. 224 p. [In Russian].
9. DeNavas-Walt C. Income, poverty and health insurance coverage in the United
States. C. DeNavas-Walt, BD. Proctor, VC. Smith. US Census Bureau; 2008. 84 р.
10. Skakun S.G. OVS strahovanija zhizni v Japonii S.G. Skakun. Strahovoe delo. 2009;
1: 46–57p.[In Russian].
11. АІМ. International Association of Mutual Benefit Societies. The website of the European
Commission // URL: https://www.aimmutual.org
Опубліковано
2019-12-16
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ