Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх стоматологів методами ситуативного моделювання

  • Володимир Иванович Палійчук
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні стоматологи, методика ситуативного моделювання

Анотація


Актуальність. На сучасному ринку праці, у тому числі вітчизняному, молодий фахівець, зокрема лікар-стоматолог, опиняється в нерівних умовах з досвідченими фахівцями, оскільки відчуває брак професійного досвіду та низький рівень готовності до реальних умов практичної діяльності. Така ситуація обумовлює застосування у процесі професійної підготовки майбутніх стоматологів педагогічних технологій, методів і засобів навчання, які б максимально наблизили освітній процес до реальних умов практичної діяльності. Актуальність порушеної проблеми обумовлена наявністю низки суперечностей: між існуючою системою професійної підготовки майбутніх стоматологів і недосконалістю її теоретичних основ з позицій запровадження компетентнісного підходу; між потенційними можливостями застосування ситуативного моделювання у професійній підготовці майбутніх стоматологів і недостатнім рівнем його науково-методичного супроводу.
Мета дослідження – висвітлення деяких аспектів професійної підготовки майбутніх стоматологів методами ситуативного моделювання.
Матеріали та методи. Для проведення дослідження було використано аналіз науково-педагогічної літератури, наведено дефініцію «ситуативне моделювання»; проаналізовано методи ситуативного моделювання (імітаційні та ділові ігри, «case-study», ситуаційні задачі) у професійній підготовці майбутніх стоматологів; визначено їх переваги та недоліки; розглянуто можливості їх застосування на кафедрі ортопедичної стоматології ІФНМУ.
Результати свідчать про те, що методи ситуативного моделювання є ефективними у процесі професійної підготовки майбутніх стоматологів.
Висновок. Методи ситуативного моделювання забезпечують формування професійної компетентності та готовності до майбутньої професійної діяльності. Перевагами цих методів є формування вмінь: аналітичних; практичних; творчих; комунікативних; соціальних; рефлексивних. Їх запровадження у процес професійної підготовки майбутніх стоматологів потребує розуміння їхньої специфіки та особливостей використання в умовах медичного університету.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні стоматологи, методика ситуативного моделювання.

Біографія автора

Володимир Иванович Палійчук

Палійчук Володимир Иванович – канд. мед. наук,
асистент кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».
Адреса: вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018.
Тел.: (099) 071-56-25. E-mail: vovasik.lp700@gmail.com.

Посилання

1. Bulakh IYE. Problemy otsiniuvannia znan studentiv u konteksti vymoh Bolonskoi
deklaratsii. Medychna osvita 2011 2: 20–2 [in Ukrainian]
2. Yurko IV, Shymanovska-Dianich LM, Hunchenko MV. Vykorystannia treninhovykh
tekhnolohii navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv dlia pidpryiemnytskoi ta upravlinskoi diialnosti:
monohrafiia. Poltava: RVV PUSKU, 2008. 161 p. [in Ukrainian]
3. Ihnatenko SV. Formuvannia fakhovykh kompetentsii maibutnikh inzheneriv-pedahohiv
zasobamy problemno-ihrovoho navchannia: avtoref. dys. kand. ped. nauk: spets.
13.00.04. Kyiv, 2011. 20 p. [in Ukrainian]
4. Strohanova HM. Sytuatyvnyi pidkhid do profesiinoi pidhotovky vchytelia ukrainskoi
movy. Filolohichni studii 2011 6: 719–24 [in Ukrainian]
5. Slovnyk ukrainskoi movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk (1970–1980). URL:
http://sum.in.ua/s/sytuatyvnyj (data zvernennia: 01.06.2019) [in Ukrainian]
6. Slovopediia. Slovnyk inshomovnykh sliv. URL: http://slovopedia.org.ua/36/53409/
248141.html (data zvernennia: 17.06.2019) [in Ukrainian]
7. Slovopediia. Slovnyk inshomovnykh sliv Melnychuka. URL: http://slovopedia.org.ua/
42/53404/286283.html (data zvernennia: 06.06.2019) [in Ukrainian]
8. Teplytska AO Model i modeliuvannia v profesiinii osviti maibutnikh uchyteliv.
Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka. 2015 6 (69): 181–92 [in Ukrainian]
9. Khutorskoi A. Kliuchovi osvitni kompetentnosti. Vidkrytyi urok: Rozrobky, tekhnolohii,
dosvid: nauk.-metod. zhurn. 2008 6: 47–50 [in Ukrainian]
10. Nazarkin OA. Problemno-sytuatyvne navchannia yak sposib modeliuvannia dii v
ekstremalnii sytuatsii // Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity: Zb. nauk. prats. Kharkiv,
UIPA. 2003 6: 110–15 [in Ukrainian]
11. Pometun OI, Pyrozhenko LV. Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia:
nauk.-metod. posib. Kyiv: Vyd-vo A.S.K. 2004. 192 р. [in Ukrainian]
12. Badiuk YuV. Formuvannia fakhovykh znan maibutnikh molodshykh spetsialistiv
budivelnoho profiliu zasobamy dilovykh igor: avtoref. dys. kand. ped. nauk: spets. 13.00.04.
Chernigiv; 2009. 20 p. [in Ukrainian]
13. Strelnikov VYU, Britchenko IH. Suchasni tekhnolohii navchannia u vyshchii shkoli:
modulnyi posib. dlia slukhachiv avtor. kursiv pidvyshchennia kvalifikatsii vykladachiv MIPK
PUET. Poltava: PUET. 2013. 309 p. [in Ukrainian]
14. Osadchenko II, Konovalova EJU, Syrotjuk SD. Klassifikacija situacionnyh zadanij v
kontekste izuchenija kursa. Osnovy pedagogicheskogo masterstva. Vektor nauki Toll’jattinskogo
gosudarstvennogo universiteta. 2013 3: 446–50 [in Russian].
Опубліковано
2019-12-16
Розділ
ЮВІЛЕЇ