№ 3 (2018): Сучасна стоматологія

Сучасна стоматологія №3, 2018

«Сучасна стоматологія» є провідним рецензуємим, стоматологічним виданням України з відкритом доступом, а також єдиним, офіційним друкованим органом Асоціації стоматологів України.
Журнал внесений до Переліку наукових фаховых видань України та включений в ряд наукометричних баз даних: Реферативна база даних «Україніка наукова»; РИНЦ, Science index (eLIBRARY.RU) і Google Scholar, Academic Resours Index. Має найвищий рейтинг стоматологічних видань за індексом Хірша в системі Google Scholar (h5 - індекс 15).

Засновником видання є Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

 

Опубліковано: 2018-08-31