Редакційний штат

Головний редактор  –  Тимофєєв Олексій Олександрович,  завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України  (м. Київ, Україна).

Науковий редактор  –  Павленко Олексій Володимирович, завідувач кафедри стоматології  Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика,  д. мед. н, професор,  заслужений  діяч науки і техніки України  (м. Київ, Україна).

Члени редакційної колегії:

Антоненко М. Ю. – Національний медичний  університет імені  О. О. Богомольця, завідувач кафедри стоматології,  д. мед. н., професор;

Білоклицька  Г. Ф.  –  Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри  терапевтичної стоматології,  д. мед. н., професор;

Біда В. І.  –  Національна медична академія післядипломної освіти імені    П. Л. Шупика, завідувач кафедри  ортопедичної стоматології, д. мед. н., професор;

Борисенко А. В. –  Національний медичний  університет імені   О. О. Богомольця, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, д. мед. н., професор;

Бургонський   В. Г.  –  Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,  кафедра  стоматології,  к. мед. н.,  доцент;

Варес  Я. Є.  –  Львівський національний медичний університет імені Данила  Галицького,  завідувач кафедри  хірургічної  стоматології,  д.  мед. н., професор;

Вєсова  О.  П.  –  Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,  кафедра щелепно-лицевої хірургії,  д. мед. н., професор;

Вовк  Ю. П.  –  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідувач кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології факультету післядипломної освіти,  д.  мед. н., професор;

Волосовець Т. М.  –  Національна  медична  академія  післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, кафедра терапевтичної стоматології, д. мед. н., професор;

Вороненко  Ю. В.  –  ректор  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, академік Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д. мед. н., професор;

Вдовиченко Ю. П. – перший  проректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений лікар України, д. мед. н., професор;

Готь І. М. – Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,  завідувач  кафедри  хірургічної  стоматології,  д. мед. н., професор;

Гулюк А. Г. – Одеський  національний медичний університет, завідувач кафедри хірургічної стоматології,  д. мед. н., професор;

Дорошенко О. М. – Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,  кафедра  ортопедичної стоматології,  д. мед. н., професор;

Король М. Д.  –  ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія",  кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією,  к.  мед. н., доцент;

Лабунець В. А.  – ДУ «Інститут стоматології НАМН України», завідувач відділення ортопедичної стоматології,  д. мед. н, професор;

Лісова І. Г.  –  Харківська медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії, хірургічної стоматології та стоматології,  д. мед. н., професор;

Мазур І. П.   –  Національна  медична  академія  післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,  кафедра стоматології,  д. мед. н., професор;

Макєєв  В. Ф.  –  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,  кафедра  ортопедичної стоматології, д. мед. н., професор;

Неспрядько В. П. – Національний медичний  університет імені   О. О. Богомольця, завідувач кафедри ортопедичної  стоматології, д. мед. н., професор;

Ожоган  З. Р. – Івано-Франківський національний медичний університет завідувач кафедри  ортопедичної стоматології, д. мед. н.,  професор;

Процик  В .С.  –  ДУ «Національний інститут раку»,  завідувач відділення,  д. мед. н.,  професор;

Савичук  Н. О.  –  проректор з наукової роботи Національної медичної академії  післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,  д. мед. н.,  професор;

Савичук А. В. – Національний медичний  університет імені  О. О. Богомольця,  завідувач кафедри дитячої  стоматології,  д. мед. н., професор;

Скиба В. Я.  –  ДУ «Інститут стоматології  НАМН України», заступник  директора з наукової роботи,  д. мед. н.,  професор;

Толстанов  О. К.  –   проректор з науково-педагогічної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,  д. мед. н., професор;

Ушко Н. О.  –  Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,  кафедра щелепно-лицевої хірургії,  к. мед. н.,  доцент;

Фліс  П.  С.  –  Національний  медичний  університет імені  О. О. Богомольця, завідувач кафедри  ортодонтії  та  пропевдики  ортопедичної стоматології,    д. мед. н.,  професор;

Хоменко Л. О. – Національний медичний  університет імені  О. О. Богомольця,  кафедра  дитячої  стоматології,  д. мед. н.,  професор

 

Міжнародна редакційна рада

проф. Зураб Чичуа (Грузія)
prof. Rui P. Fernandes (USA)
проф. А.А. Скагер (Латвія)
проф. Мамука Гогиберидзе (Грузія)
проф. Muin S.A. Tuffaha (Німеччина)
проф. Чингіз Рагімов (Азербайджан)


Відділ маркетингу та реклами
тел.: +38093 311 22 68

Відділ редакційної підписки
та розповсюдження
тел.: +38067 231 41 88