Особливості регенерації тканин у лунці видаленого зуба у хворих на цукровий діабет

  • О. С. Барило
  • Т. М. Канішина
  • Т. Р. Закалата
Ключові слова: цукровий діабет, регенерація, лунка зуба, ангіогенез

Анотація

Резюме. Одним з основних патогенетичних факторів сповільненої регенерації тканин при цукровому діабеті вважаються зміни судин мікроциркулярного русла, що розвиваються в ході хвороби, та повільне і нерегульоване утворення нових капілярів (ангіогенез). Ангіогенез – це один з фізіологічних процесів, який відіграє ключову роль у реакції тканин на пошкодженя.

Мета: за допомогою морфологічних досліджень провести аналіз регенераторних процесів у тканинах альвеолярного відростка після видалення зуба у хворих на цукровий діабет, оцінити процеси фізіологічного ангіогенезу при утворенні грануляційної тканини.

Матеріали та методи. У 20 пацієнтів із цукровим діабетом II типу віком від 40 до 60 років обох статей, після видалення зуба була проведена біопсія грануляційної тканини, що заповнювала лунку зуба, через сім днів після видалення зуба. У 10-ти хворих (які склали контрольну групу) після видалення зуба в лунці формувався кров’яний згорток, загоювання лунки проходило самостійно. У інших 10-ти хворих (вони склали дослідну групу) в лунку поміщали PRF і фіксували його п-подібним швом. Були виготовлені гістологічні препарати, проведено фарбування гістологічних препаратів гематоксилін-еозином і на фібрин за Зербіно Д.Д., Лукасевич Л.Л. (модифікований метод Martius-Scarlet-Blue). Мікроскопію та фотографування гістологічних препаратів проводили за допомогою світлового мікроскопа «OlympusBX41» при збільшенні в 40, 100, 200, 400 та 1000 разів.

Результати. У препаратах дослідної групи кількість новоутворених капілярів та ендотеліоцитів більша. У препаратах контрольної групи зустрічається невелика кількість меншого діаметра новоутворених судин. Це підтверджується результатами морфометрії. Діаметр судин у дослідній групі складав 18,48±0,67 мкм, їх відносна площа – 14,8±0,51 %, у контрольній відповідно 11,68±0,24 мкм та 9,04±0,21 %.

Висновок. Структурні та функціональні зміни судин мікроциркуляторного русла є одним з найбільш важливих факторів, які зумовлюють повільне загоювання ран у хворих на цукровий діабет. Таким чином, майбутні лікувальні підходи до стимуляції ангіогенезу, вазкуляризації, цільове транспортування факторів росту до місця пошкодження відкривають нові можливостідля прискорення загоювання ран (у тому числі постекстракційних ран) у хворих на цукровий діабет.

Ключові слова: цукровий діабет, регенерація, лунка зуба, ангіогенез.

 

Біографії авторів

О. С. Барило

О.С. Барило –д-р мед. наук доцент кафедри хірургічної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Т. М. Канішина

Т.М. Канішина – аспірант кафедри хірургічної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Т. Р. Закалата

Т.Р. Закалата – канд. мед. наук, доцент кафедри стоматології дитячого віку ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Тел.: (067) 493-12-59. E-mail: kanyshyna@gmail.com.

Посилання

1. Н.Б. Кузняк, О.І. Годованець. Стоматологічний статус дітей із супутньою сома-
тичною патологією // Буковинський медичний вісник. – Том 14, № 1 (53), 2010, с. 40–45.
2. Melvin H. Amler. Histological and histochemical investigation of human alveolar socket
healing in undisturbed extraction wounds. The journal of the american dental association. –
Vol. 61, july 1960, р. 38–52.
3. Методики морфологічних досліджень: монографія / Багрій М.М., Діброва В.А., Попади-
нець О.Г., Грищук М.І.; під ред. М.М. Багрія, В.А. Діброви. – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 150 с.
4. Автандилов Г.Г. Основы паталогоанатомической практики. Руководство / Г.Г. Ав -
тандилов. – М.: Российская медицинская академия последипломного образования. – 2001. –
С. 475–480.
5. Джиано Риччи. Диагностика и лечение заболеваний пародонта / Джиано Риччи,
Марио Айметти. – Москва: Издательский дом «Азбука», 2015. – 539–551 с.
6. Oral wound healing: cell biology and clinical management / Edited by Hannu Larjava. –
2012. J. Wiley & Sons, Inc. р. 76–98.
Опубліковано
2019-01-09
Розділ
ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ