Клінічне обґрунтування запропонованого методу безпосереднього протезування в пацієнтів з генералізованим пародонтитом

  • Андрій Петрович Кушлик
  • Зиновій Романович Ожоган
  • Іван Васильович Палійчук
Ключові слова: генералізований пародонтит, безпосереднє протезування, атрофія кісткової тканини, індекси гігієни, крово- точивість ясен

Анотація

Мета: підвищення ефективності комплексного лікування хворих з частковою втратою зубів і генералізованим пародонтитом шля-

хом застосування запропонованої методики безпосереднього протезування.

Матеріали та методи. При виконанні роботи пацієнтів було розподілено на такі групи: І група – 42 пацієнти, яким зразу після видалення зубів накладався безпосередній пластмасовий частковий пластинковий знімний імедіат протез на збережені зубні ряди, а постійне протезування проводилося через шість тижнів; ІІ група – 43 пацієнти, в яких проводилося загальноприйняте протезування мостоподібними незнімними конструкціями через 6 тижнів після видалення рухомих зубів; ІІІ група – 44 пацієнти, яким після видалення рухомих зубів накладали запропонований безпосередній незнімний розбірний мостоподібний протез. Контрольну группу склали 26 осіб з інтактними зубними рядами. Дослідження стану пародонту проводили із застосуванням пародонтального індексу, індексів гігієни (ІГ-DІ S), (ІГ-СІ-S), РМА, індексу кровоточивості ясен, визначали ступінь рухомості зубів і рентгенологічний індекс рецесії, а також комбінований пародонтальний індекс КПІ. Структурно-функціональний стан кісткової тканини визначали за рівнем маркерів метаболізму кісткової тканини, мінеральну щільність кісткової тканини альвеолярного відростка в ділянці міжзубних перетинок збережених зубів визначали за допомогою комп’ютерної томографії. Дослідження тканин пародонту проводили до видалення рухомих і через 6 тижнів потому, а також через 6 місяців і через рік після постійного протезування.

Результати. Індекси гігієни, кровоточивості ясен і РМА є достовірно кращими в пацієнтів із запропонованим безпосереднім протезуванням у віддалені строки після протезування в порівнянні зі строком до лікування та групою пацієнтів, ву яких безпосереднє протезування не застосовувалось.

Висновки. На основі клінічних показників установлено, що застосування запропонованої конструкції безпосереднього незнімного естетичного протеза має переваги над іншими методами ортопедичного лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом I Iступеня розвитку.

Ключові слова: генералізований пародонтит, безпосереднє протезування, атрофія кісткової тканини, індекси гігієни, кровоточивість ясен.

 

Біографії авторів

Андрій Петрович Кушлик

Кушлик Андрій Петрович – лікар-ортопед.
Центр стоматології «Івано-Франківський Національний медичний університет».
 Тел.: +38(095)424-90-20. E-mail: kairoskush1@gmail.com.

Зиновій Романович Ожоган

Ожоган Зиновій Романович – д-р мед. наук, професор,
завідувач кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський Національний медичний університет».
Тел.: +38(067)747-07-46. E-mail: ozhzinoviy@gmail.com.

Іван Васильович Палійчук

Палійчук Іван Васильович – д-р мед. наук, професор, з
авідувач кафедри стоматології ННІ післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський Національний медичний університет».
Тел.: +38( 050)373-03-87. E-mail: paliychuk62@gmail.com.

Посилання

1. Мазур І.П. Порушення кісткового метаболізму у хворих на генералізований пародон-
тит та шляхи корекції / І.П.Мазур// журнал практичного лікаря. – 2005. – № 6 – С. 14–22. 2.
2. Колесова Н.А Сравнительный клинико-рентгенологический и морфологиче-
ский анализ механизмов повреждения костной ткани альвеолярного отростка челюстей
при различных вариантах развития генерализованого пародонтита / Н.А. Колесова,
А.М. Политун, Н.В.Колесова //Современная стоматология. – 2008 – № 2. – С.67–72
3. Ожоган З.Р. Причини ускладнень при використанні незнімних зубних протезів //
Галицький лікарський вісник. – 2000. – Т. 7, № 3. – С.93–95.
4. Дунязина Т.М. Современные методы диагностики заболеваний пародонта /
Дунязина Т.М.,Калинина Н.М.,Никифорова И.Д. – СПБ.,2001. – 48 с.
5. Бєлоклицька Г.Ф., Лузина О.В. Шинирование подвижных зубов и восстанов-
ление включених дефектов зубних рядов в комплексном лечении генерализованного
пародонтита // Современная стоматология. – 2004. – №2. – С. 64–65.
6. Данилевський Н.Ф. Заболевания пародонта / Н.Ф.Данилевський, А.В.Бори-
сенко. – К.: Здоров`я, 2000. – 461 с.
7. Копейкин В.Н. Ортопедическое лечение заболеваний пародонта: Важнейшие
вопросы стоматологии / Копейкин В.Н. – М.: Триада-Х, 1998. – 184 с.
8. Павленко А.В. Лечебно-реабилитационные мероприятия у больных генерали-
зованным пародонтитом / А.В. Павленко, И.П. Мазур // Соременная стоматология. –
2003. – № 2. – С.33–37.
Опубліковано
2019-01-09
Розділ
ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ