Застосування медикаментозної композиції на основі тетрацикліну та аскорбінової кислоти при лікуванні деструктивних процесів у периапікальній ділянці

Автор(и)

  • Ірина Петрівна Мазур
  • Наталія Олексіївна Бакшутова
  • С. В. Хлєбас

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2019-3-12

Ключові слова:

хронічний гранулематозний періодонтит, деструктивні процеси в периапікальній ділянці, медикаментозна композиція на основі тетрацикліну та аскорбіновоїкислоти, підвищення ефективності лікування гранулематозного періодонтита

Анотація

Актуальність. Однією з важливих задач сучасної стоматології є підвищення ефективності лікування одного з ускладнень карієсу зубів – періодонтита. У результаті токсичної дії на пульпу зуба мікроорганізмів і продуктів їх життєдіяльності відбувається інфікування кореневого каналу, що може призвести до виникнення в периапікальній ділянці деструктивних процесів, які здатні знижувати неспецифічну резистентність організму та порушувати його імунологічний статус. Якісна та ефективна дезінфекція системи кореневого каналу є одним з основних етапів ендодонтичного лікування. Незважаючи на широкий асортимент медикаментозних засобів, які використовуються для антибактеріальної обробки кореневого каналу під час лікування періодонтита, не існує препарату, який би відповідав усім вимогам. Ситуація ускладнюється ще й тим, що в останні роки відмічається антибіотикорезистентність до багатьох антибактеріальних засобів. Проте, як показали дослідження,тетрациклін став винятком – він інгібує ріст мікроорганізмів, які викликають деструкцію в периапікальній ділянці. Для підвищення ефективності консервативної терапії системи кореневого каналу необхідно шукати нові ефективні засоби.
Мета: вивчити ефективність лікування пацієнтів із хронічним гранулематозним періодонтитом при застосуванні розробленої нами медикаментозної композиції на основі тетрацикліну та аскорбінової кислоти, що має антибактеріальну і протизапальну активність і сприяє процесам регенерації в периапікальних тканинах.
Матеріал і методи. У дослідженні взяли участь 30 осіб із хронічним гранулематозним періодонтитом, середній вік яких складав 34,74±6,71 року. Пацієнти були розділені на дві групи. В основну групу ввійшло 15 пацієнтів, середній вік яких склав 35,53±7,13 року, у контрольну групу – 15 пацієнтів, середній вік яких склав 33,93±6,41 року. Проводили клінічне дослідження всіх пацієнтів (огляд, визначення параклінічних індексів) і рентгенологічне дослідження (рентгенологічна картина, визначення рентгенморфометричних індексів: периапікального індексу (PAI) з модифікацією за А.М. Соловйовою та площі дефекту периапікальногоураження). Моніторинг клінічного стану та периапікальних тканин проводили до лікування та після нього через 6 і 12 місяців. Пацієнтам обох груп із хронічним гранулематозним періодонтитом проводили ендодонтичне втручання у відповідності із протоколом лікування, затвердженим МОЗ України. У пацієнтів основної групи на етапі інструментальної обробки кореневих каналів додатково застосовували розроблену медикаментозну композицію на основі тетрацикліну та аскорбінової кислоти, яка діє на патогенну мікрофлору інфікованих кореневих каналів і мікроканальців, знижуючи мікробне навантаження, що сприяє репаративним процесам у периапікальній ділянці.
Результати. За результатами проведених клініко-рентгенологічних досліджень доведено високу антибактеріальну та протизапальну ефективність застосування тетрациклін-аскорбінової композиції в лікуванні хворих із хронічним гранулематозним періодонтитом, оскільки тетрациклін інгібує ріст патогенних мікроорганізмів. Якщо площа деструкції в пацієнтів основної групи до лікування становила 3,60 мм2 [3,06; 3,98], то вже через 12 місяців після нього вона зменшилась до 0,99 мм2 [0,84; 1,14] (р < 0,001). Для порівняння: у пацієнтів контрольної групи до лікування площа деструкції становила 3,66 мм2 [2,99; 3,80], а через 12 місяців після нього – 1,32 мм2 [1,17; 1,42] (р < 0,001). Аналогічно, відмічено зниження індексу РАІ в основній групі до лікування та через 12 місяців після нього: з 4,13±0,52 до 1,4 ±0,74 бала. Для порівняння: у контрольній групі індекс РАІ до лікування становив 4,07±0,59 бала, через 12 місяців – 1,73±0,59 бала (р < 0,001).
Висновок. Підтверджено високу ефективність лікування пацієнтів із хронічним гранулематозним періодонтитом, а саме: зменшення показників площі деструкції та рівня РАІ в периапікальній ділянці. Отже, можна стверджувати, що застосування розробленої нами медикаментозної композиції на основі тетрацикліну та аскорбінової кислоти, проявляючи антибактеріальну та протизапальну дію, сприяє процесу регенерації кісткової тканини в ділянці верхівки кореня.
Ключові слова: хронічний гранулематозний періодонтит, деструктивні процеси в периапікальній ділянці, медикаментозна композиція на основі тетрацикліну та аскорбіновоїкислоти, підвищення ефективності лікування гранулематозного періодонтита.

Біографії авторів

Ірина Петрівна Мазур

Мазур Ірина Петрівна – д-р мед. наук, професор, президент «Асоціації стоматологів України».
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Наталія Олексіївна Бакшутова

Бакшутова Наталія Олексіївна – канд. мед. наук,
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

С. В. Хлєбас

С.В. Хлєбас – Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Посилання

1. Voronenko YuV. Stomatologichna dopomoha v Ukraini: osnovni pokaznyky diyalnosti
za 2008–2018 roky: dovidnyk. YuV Voronenko, OV Pavlenko, IP Mazur. Kropyvnytskyi:
Polium. 2018: 212 p. [In Ukrainian]
2. Batih VM, Ivanitska OV, Borysenko AV, Lynovytska OV. Efektyvnist likuvannia
khronichnogo periodontyta z vykorystanniam depoforezu. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2017;
21 (1): 16–20 p. [In Ukrainian]
3. Holland R. Factors affecting the periapical healing process of endodontically treated
teeth. Holland R, Gomes JE Filho, Cintra LTA, Queiroz НOA, Estrela C. J Appl Oral Sci.
2017. Sep-Oct; Vol 25 (5): 465–476 p
4. Ozdemir HO. Effect of ethylenediaminetetraacetic acid and sodium пypochlorite irrigation
on Enterococcus faecalis biofilm colonization in young and old human root canal dentin: In vitro
study. Ozdemir HO, Buzoglu HD, Calt S, Stabholz A, Steinberg DJ. Endod. 2010; 36: 842–846 p
5. Prabhakar J. Evaluation of antimicrobial efficacy of herbal alternatives (Triphala
and green tea polyphenols), MTAD, and 5% sodium hypochlorite against Enterococcus faecalis
biofilm formed on tooth substrate: An in vitro study. Prabhakar J, Senthilkumar M, Priya
MS, Mahalakshmi K, Sehgal PK, Sukumaran VG. J Endod 2010; 36: 83–86 p
6. Bansal R. Overview on the current antibiotic containing agents used in endodontics.
Bansal R, Jain AN. Am J Med Sci. 2014; 6 (8): 351–358 p
7. Rфзas IN. In vivo antimicrobial effects of endodontic treatment procedures as
assessed by molecular microbiologic techniques. Rфзas IN, Siqueira JF Jr. J Endod. 2011;
37 (3): 304–310 p
8. Dudii PF. Sposoby rentgenoloпichnoi diagnostyky reparatyvnykh protsesiv periapikalnikh
tkanyn pislia likuvannia verkhivkovykh periodontytiv. PF Dudii. Promeneva diagnostyka,
promeneva terapiya. 2012; 2–3: 18–22 p. [In Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-10

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ